【JoinPrint小知識】- CMYK係乜東東?

CMYK係模擬印刷油墨的基本四色,以藍、紅、黃、黑來調配顏色,亦都係點解彩色印刷又名四色印刷。所以呢,螢幕上的色彩跟印出來的色彩不會完全一模一樣呀! 是因為它們基本演算色彩的方式不同的關係,一個是光,一個是油墨,顯色效果會有一定的差別。
相關文章